Новини

Акредитация за нов параметър за контрол!

На 24.10.2022 ОКА "ЕФЕКТ КОНТРОЛ" получи акредитация за контрол на налягане (повишено, манометрично) в стълбища, асансьорни шахти, пожаро-защитни преддверия, помещения с изискване за повишено налягане.

Акредитация за контрол на електромагнитни полета

На 23.10.2018 година ОКА "ЕФЕКТ КОНТРОЛ" получи акредитация за контрол на електромагнитни полета. ОКА “ЕФЕКТ КОНТРОЛ” разполага с най-модерната апаратура за контрол на електромагнитни полета калибрирана в европейски лаборатории!

Процедура за разглеждане на постъпили жалби и възражения

ОКА „ЕФЕКТ КОНТРОЛ” поддържа система за управление по качество и разработена Процедура РП 7.5-2 - “Жалби и възражения”. Жалби и възражения на клиенти се приемат за поведението на персонала на ОКА по време на извършване на контрола; за нанасяне на…

Правила за позоваване и използване на акредитационния символ на ИА “БСА”

Логото на Орган за контрол “ЕФЕКТ КОНТРОЛ” от вида А е негова собственост и се поставя на официални документи издавани от нас.В документите издавани от ОКА “ЕФЕКТ КОНТРОЛ” се прави позоваване на акредитация без употреба на акредитационен…

Информация

Гр. София

Кв. “Орландовци”

Ул. “Съзнание” 20, партер

Тел./факс: 02 839 49 09

Ангел Ангелов: 0888396995

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Начало

 

ОКА “Ефект Контрол” е създаден през 2004 г. и е на пазара вече повече от 19 години.

ОКА “Ефект Контрол” e Акредитиран от Изпълнителна агенция Българска служба за акредитация съгласно изискванията на БДС EN ISO/IEC 17020 и притежава Сертификат за акредитация №220 ОКА валиден до 24.10.2026г.

ОКА “Ефект Контрол” разполага с най-модерната апаратура, калибрирана в български и европейски лаборатории, акредитирани по БДС ISO/IEC 17025

ОКА “Ефект Контрол” притежава технически компетентен персонал с доказани теоретични и практически познания.

ОКА “Ефект Контрол” използва съвременни методи и процедури за контрол.

ОКА “Ефект Контрол” извършва измерване на факторите на работната среда както следва:

 

Контрол на електромагнитни полета

Контрол на физични фактори на работната среда 

 

  • Осветление
  • Шум
  • Микроклимат

Контрол на химични агенти 

Контрол на прах 

Контрол на електрически уредби 

 

  • Импеданс на контира "фаза - защитен проводник"
  • Заземителни инсталации
  • Мълниезащити
  • Съпротивление на изолация
  • Дефектнотокови защити (защитни прекъсвачи)

Вентилационни инсталации 

Климатични инсталации

 

За кои институции/административни органи са необходими нашите измервания?


- Издаваме протоколи и сертификати за измервания факторите на работната среда и електроизмервания по предписание на ИА ГИТ

- Издаваме протоколи и сертификати за импеданс на контура „фаза-защитен проводник” за узаконяване на газов котел в изпълнение на изискванията на „София Газ” АД

- Издаваме протоколи и сертификати за въздействието на шума върху околната среда и за шума в жилищни и обществени зони и територии, валидни за Столична община

- Издаваме протоколи и сертификати за абонатна станция на жилищни и офис сгради съгласно ЗУТ, валидни за СО

- Издаваме протоколи от измерване на осветлението, която осигурява монтираното евакуационно осветление по осевата линия на пода по пътя за евакуация за Столична Дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” Министерство на вътрешните работи

- Издаваме протоколи за определяне на експлозивната опасност на средата, за изготвяне на заключения за огневи работи за органи на „Пожарна и аварийна безопасност” /ПАБ/ и /РСПАБ/

- Издаваме протоколи за измерване налягане на въздуха за противодимни вентилационни инсталации валидни за „Пожарна и аварийна безопасност” /ПАБ/

- Издаваме необходимите документи за въвеждане в експлоатация на строеж : ремонт и преустройства на помещения

- Издаваме протоколи и сертификати за удостоверения за въвеждане в експлоатация на сгради 4,5 категория /строеж четвърта категория, строеж пета категория/необходими за НАГ, общини на Република България

- Издаваме протоколи и сертификати за разрешение за ползване АКТ 15, АКТ 16 за сгради 1,2,3 категория необходими за ДНСК

- Издаваме протоколи и сертификати за вентилационна инсталация и електическата уредба на рентгенови кабинети, дентални рентгенови кабинети, кабинети по образна диагностика – част от необходимите документи за узаконяване АЯР, НЦРРЗ /РЗИ/