Новини

Процедура за разглеждане на постъпили жалби и възражения

ОКА „ЕФЕКТ КОНТРОЛ” поддържа система за управление по качество и разработена Процедура РП 7.5-2 - “Жалби и възражения”. Жалбите и възраженията на клиентите може да се отнасят за поведението на персонала на ОКА по време на извършване на контрола; за…

Информация

Гр. София

Кв. “Орландовци”

Ул. “Съзнание” 20, партер

Тел./факс 02 839 49 09; 02 839 20 65 0888396995 

Ангел Ангелов

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.я

Услуги

 

ОКА"ЕФЕКТ КОНТРОЛ" е акредитиран да извършва контрол на фактори на работната среда, електрически уредби, вентилационни инсталации, климатични инсталации, химични агенти и прах както следва:

Физични фактори:

 

 • Измерване на осветление
 • Измерване на микроклимат - МК ( включва контрол на: относителна влажност, температура и скорост на движение на въздуха)

Измерване на шум:

 

 • Ниво на шума, dBA
 • Дневно ниво на експозиция на шум, dBA
 • Върхово ниво на звуково налягане, dBС

Прах 

Химични агенти

ЕЛЕКТРИЧЕСКИ УРЕДБИ И СЪОРЪЖЕНИЯ ДО И НАД 1000 V

 

 • Съпротивление на защитни заземителни уредби;
 • .Съпротивление на мълниезащитни заземителни уредби.

ЕЛЕКТРИЧЕСКИ УРЕДБИ И СЪОРЪЖЕНИЯ ДО 1000 V 

 

 • Съпротивление на изолация;
 • Импеданс на контур "фаза-защитен проводник";
 • Защитни прекъсвачи (Дефектнотокови защити).

Контрол на вентилационни и климатични инсталации

 

 • Измерване на вентилации по наредбата за тютюнопушене
 • Измерване на вентилационни инсталации по проект

ВЕНТИЛАЦИОННИ ИНСТАЛАЦИИ 

 

 • скорост на движение на въздушния поток, m/s;
 • дебит, m3/h;

КЛИМАТИЧНИ ИНСТАЛАЦИИ 

 

 • температура на въздуха, 0C;
 • относителна влажност на въздуха, %.

Издаваме протоколи и сертификат за оценка на съответствието необходими на служби трудова медицина за изготвяне оценка на риска.

Издаваме протоколи и сертификат за оценка на съответствието валидни за Изпълнителна Агенция Главна Инспекция по труда.

Издаваме протоколи и сертификат за оценка на съответствието валидни за въвеждане в експлоатация на строежите. 

Издаваме протоколи и сертификати за наладка на вентилация.

Издаваме протоколи и сертификати за ефективност на вентилация по наредбата за тютюнопушене.

Процедура за измервания 

 

 1. Заявка за контрол се подава на мястo в офиса или по телефона 02/8394909. При небходимост клиента получава консултация от наш експерт. Заявителя (едноличен търговец, физическо или юридическо лице) получава справка за цената на измервания. Таксите са съгласно утвърден ценоразпис.
 2. След получаване на заявката се извършва предварително уточняване на датата на измерване, времето на измерване в зависимост от методиката на измерване, което е съобразено с изискванията на клиента.
 3. Извършване на контрола (провеждане на съответните измервания на обекта/съоръжението).
 4. Обработка на резултатите (изготвяне на Протокол за контрол и Сертификат за контрол).
 5. Протокол и Сертификат за контрол се получават от заявителя в срок от 5 до 10 работни дни от датата подаване на Заявка за контрол (срокът може да бъде удължен в зависимост от сложността на обекта).
 6. След уточняване на тел. 02/8394909, документите могат за бъдат получени:

 

 • на място в офиса, всеки работен ден от 9:00 до 18:00 часа.
 • донесени от наш служител, на адрес посочен от клиента
 • по пощата, чрез куриер за сметка на клиента.